Jakie świadczymy usługi?

Usługi

Usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • rejestry VAT
 • reprezentowanie firmy w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie dokumentacji płacowej - sporządzanie list wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji PIT 4 R, PIT 11/40
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników
 • zapewnienie stałego kontaktu i wsparcia dla Klienta
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • zgłaszanie pracowników do ZUS, wyrejestrowywanie oraz zgłaszania zmian
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem
 • ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych

Obsługa podmiotu w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jak również ochrony przeciwpożarowej:

 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP dla pracowników
 • pracodawców i osób kierujących
 • ocena ryzyka zawodowego
 • pełna obsługa postępowań powypadkowych
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z BHP
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • pomoc w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy

Obsługę prawną podmiotu, prawo pracy, prawo administracyjnego i prawo podatkowego, w szczególności:

 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo budowlane
 • prawo autorskie
 • postępowania sądowe
 • obsługa prawna

Kompleksową obsługę informatyczną:

Usługi IT

 • administracja systemami Linux
 • analiza i przetwarzanie danych
 • konsultacje i doradztwo przy projektach
 • pomoc techniczna

Strony internetowe

 • tworzenie aplikacji dedykowanych
 • projektowanie stron internetowych
 • programowanie, CMS, CRM

Grafika

 • projektowanie grafiki stron WWW
 • animacje Flash
 • logotypy
 • identyfikacja wizualna
 • foldery reklamowe, plakaty, ulotki
 • prezentacje multimedialne
 • reklamy prasowe